Netwerk component DNS

DHCP automatiseerd de IP-adres toewijzing.

DNS automatiseerd de adres toewijzing naar computer namen en internet adressen.

Zoals ik al eerder zei, de meeste mensen zijn niet goed in het onthouden van numerieke adressen. Als het internet over gaat op een 64 bits adres, wordt het al helemaal moeilijk!

Vandaar dat het mogelijk is om met namen te werken, onder de motorkap zorgt DNS er voor dat de namen omgezet worden naar het fysieke adres!

Welke adressen kent u reeds?