Hoe werkt de computer eigenlijk?

Zoals we bij de introductie lazen, is een computer gewoon een rekenmachine.
Maar wel een, die in staat is om de uitkomst van zijn berekeningen te kunnen onthouden en beoordelen en aan de hand van een uitkomst een andere som te kunnen starten.
Hoe kan de computer zo snel rekenen?
Dat is eigenlijk heel simpel, de computer kent maar twee getallen, namelijk 0 of 1.
Anders gezegt, een lampje aan of uit. Of gemagnetiseerd of niet gemagnetiseerd of waar of niet waar.

Kijk eens naar uw handen. Tot hoeveel kunt u tellen met uw vingers?
Stel nu, dat elke vinger niet staat voor de getallen 0 tot en met 10 (? 11 getallen)
Maar een combinatie van nullen en enen!
Nu zijn mensen niet instaat om iets dat alleen maar uit nullen en enen bestaat, goed te onthouden,
dus is er een afspraak gemaakt, die inhoud dat elke positie van een 0 of een 1 iets vertegenwoordigd wat wij mensen wel kunnen begrijpen.

Wat is die afspraak, wat betreft ons gewone talstelsel, dat wij het tientallig talstelsel noemen?

De Computer werkt met een tweetallig talstelsel, het z.g. binaire talstelsel
iedere positie staat voor de macht 2, in het tientallig talstelsel is dat de macht 10.
Hex Binair Decimaal
0 - 0000 - 00
1 - 0001 - 01
2 - 0010 - 02
3 - 0011 - 03
4 - 0100 - 04
5 - 0101 - 05
6 - 0110 - 06
7 - 0111 - 07
8 - 1000 - 08
9 - 1001 - 09
A - 1010 - 10
B - 1011 - 11
C - 1100 - 12
D - 1101 - 13
E - 1110 - 14
F - 1111 - 15
Enz
Tot welk decimaal getal kunt u met uw vingers rekenen, als elke vinger staat voor een positie in het binaire talstelsel?